СПУ: СКЛОПЉЕН СПОРАЗУМ СА ВИСОКОМ СПОРТСКОМ И ЗДРАВСТВЕНОМ ШКОЛОМ

Делегација Српске полицијске уније, коју су чинили председник СПУ Вукић Далибор и руководилац радног тима за „афирмацију спорта и физичке припремљености“ Пауновић Дејан, одржала је састанак у Београду у просторијама Високе спортске и здравствене школе са директором школе др. Бранком Бошковићем.

Том приликом, Српска полицијска унија и Висока спортска и здравствена школа склопиле су споразум о сарадњи која ће се заснивати на више начина:

– сарадња на плану школовања (пружање олакшица код уписа и школовања) чланова Удружења и чланова њихових породица, на основним и специјалистичким струковним студијама у Школи. 

– сарадња на стручном оспособљавању и усавршавању кадрова који су чланови Удружења, 

– заједничко организовање скупова, семинара, стручних трибина, округлих столова, радионица и др;

– сарадња на реализацији заједничких пројеката;

– размена стручне и научне литературе и сарадњу на издавачкој делатности за потребе Удружења и Школе;

развијање других облика сарадње за којима се укаже потреба.

Поред наведеног, Висока спортска и здравствена школа пружа следеће олакшице за упис чланова Српске полицијске уније и чланова њихових породица на основне или специјалистичке студије у Школи:

  • Школарина за студијски програм Спортски тренер износи 900 евра за једну годину студија.
  • Школарина за студијски програм Спортски менаџмент износи 750 евра за једну годину студија.
  • Школарина за студијски програм Струковни физиотерапеут и Струковна медицинска сестра износи 1400 евра за једну годину студија.
  • Школарина за студијски програм Спортски тренер специјалиста износи 1000 евра за једну годину студија. 

Школарина се плаћа у динарској противвредности, на 10 рата, при чему се приликом уписа плаћа 200 евра, а остатак у 9 једнаких месечних рата.

 

СПУ инфо

Podelite ovu stranicu: