ОБАВЕЗЕ И ПРАВА

ОБАВЕЗЕ :

Члан Српске полицијске уније је обавезан да плаћа чланарину :

– Месечна чланарина износи 350,00 динара

– Годишња чланарина износи 4.200,00 динара

– Друге обавезе које произилазе из Статута Српске полицијске уније

 

ПРАВА :

– Повољности у смислу умањења цене услуга у проценту са правним лицима у земљи и иностранству са којима је Српска полицијска унија склопила протокол о сарадњи. (смештај,исхрана, производи, услуге и друго)

– Члан има право на основу правилника о добровољним даваоцима крви да затражи од Координатора за Републику Србију помоћ, да у случају несрећних околности када је њему или члановима његове породице (законском или ванбрачном партнеру, сину, ћерци, усвојенику, пасторку, брату, сестри) потребно хитно дати крв, тог момента се територијално најближи чланови са траженом крвном групом, контактирају и по могућству упућују или транспортују на одређено место, како би дали крв за лице које захтева овакву помоћ.

– Правна помоћ

– Учестовање у свим пројектима, акцијама и друго којима се Српска полицијска унија бави.

– Друга права која произилазе из Статута Српске полицијске уније.