ПРАВНА ПОМОЋ

Право на помоћ има сваки члан Српске полицијске уније.

Помоћ се огледа у давању правних савета од стране правног заступника путем мејла, а у случају да члан има вољу да адвоката андажује за своје потребе, може очекивати посебне погодности које му наш правни заступник даје.

Напомена : дужни сте у мејлу навести ваше презиме и име и број чланске легитимације.

 

Адвокат : Марјанов Бојан

Седиште : Вршац, Жарка Зрењанина 38

Контакт мејл :[email protected]

Одговара на питања : сваке среде у времену од 17.00 до 19.00 часова

Телефон : 062/715-014

 

Адвокат : Милошевић Бранислав

Седиште : Вршац, Жарка Зрењанина 29

Контакт мејл : [email protected]

Oдговара на питања : сваке среде у времену од 17.00 до 19.00 часова

Tелефон : 064/313-91-94

 

Aдвокат : Mитровић Бојан

Седиште : Бела Црква, Дејана Бранкова 1а

Контакт мејл : [email protected]

Одговара на питања : сваке среде у времену од 18.00 до 20.00 часова

Телефон : 063/846-60-96