ПАЛИЋ

СОБЕ „СОСА“

Собе соса се налазе на Палићу у улици Орбан Фалва број 3 А, у непосредној близини Палићког језера, где постоји богата флора и фауна.

Чланови „Српске полицијске уније“ имају попуст на све услуге 30 %.

Контакт:

Тел.: 0692112825

Фејсбук