СПУ: ШТА ЈЕ И КО УПРАВЉА „ЕВРОПОЛОМ“

У циљу ближег упознавања припадника МУП-а и нашег становништва са радом „Европола“, настављамо са промоцијом ове честите и високо професионалне европске полицијске организације.

Организациона шема, управљачки тим и усмереност  оперативних активности

На нивоу Европске уније, Европол извештава Савет за правосуђе и унутрашње послове.

Савет је одговоран за општи надзор и вођење Европола. Он именује извршног директора и заменике директора и, заједно са Европским парламентом одобравава буџет Европола (саставни део општег буџета ЕУ).

Поред тога, заједно са Европским парламентом може да доноси прописе о раду Европола.

Сваке године Савет подноси Европском парламенту посебан извештај о раду Европола.

Еуропол тренутно послује у складу са Уредбом о Европолу.

Ова уредба је усвојена 11. маја 2016. године, када је Европски парламент изгласао већа овлашћења Европола, која му омогућавају да интензивира напоре у борби против тероризма, сајбер криминала и других облика тешког и организованог криминала.

Уредба јача улогу Европола у подршци сарадњи између органа за спровођење закона у ЕУ.

На челу Европола је извршни директор, који је правни заступник Европола и кога именује Савет Европске уније.

Тренутни извршни директор Европола је Catherine De Bolle  http://Catherine De Bolleј која је на дужност ступила у мају 2018.

Catherine De Bolle

 

Помажу јој три заменика извршног директора:

Jean-Philippe Lecouffe (https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-operations-directorate)

Jean-Philippe Lecouffe

 

Jürgen Ebner (https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-governance-directorate)

Jürgen Ebner

 

Luis de Eusebio Ramos (https://www.europol.europa.eu/deputy-executive-director-of-europol-capabilities-directorate)

Luis de Eusebio Ramos

 

Запослени у Европолу долазе из различитих средина и земаља.

1. јануара 2010. Европол је постао пуноправна агенција Европске уније. Након ступања на снагу нове уредбе о Европолу, 1. маја 2017. године, њен званични назив је постао Агенција Европске уније за сарадњу органа за спровођење закона.

Нова уредба усвојена је 11. маја 2016. године, када је Европски парламент изгласао већа овлашћења која омогућавају Европолу да ојача своје напоре у борби против тероризма, сајбер криминала и других облика тешког и организованог криминала. Нова уредба јача улогу Европола у подршци сарадњи између органа за спровођење закона у ЕУ.

Оперативне активности Европола су фокусиране на:

– наркотици

– трговина људима

– илегалне имиграције

– сајбер криминал

– фалсификовање евра

– ПДВ превара

– прање новца и стицање незаконите имовине

– групе организованог криминала – криминалитет у области интелектуалне својине

– шверц цигарета

– забрана мотоциклистичких банди

– тероризам

Организациона шема

Преузето: https://www.europol.europa.eu/

Podelite ovu stranicu: