СПУ : РЕФОРМА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ

Српска полицијска унија ће Вам у наредном периоду приказати што је могуће детаљније реформу министарства.

Реформа полиције је један од најважнијих реформских процеса у Републици Србији.

Она се огледа у трансформацији  у модерну, ефикасну, ефективну, демократску и одговорну полицију која је у складу са стандардима и моделима Европске уније.

Реформа функције управљања људским ресурсима је подржана кроз пројекте који су финансирани из ИПА фондова, билатералне програме и донације.

Реформа Дирекције полиције

Дирекција полиције започела је у претходној години низ активности на реорганизацији својих организационих јединица у циљу унапређењa рада полиције, јачањa капацитета организационих јединица, повећања транспарентности рада полиције и јачања поверења грађана у полицију.

Извршене су организационе и кадровске промене у седишту Дирекције полиције које подразумевају увођење нових пословних процеса као што су:

  • послови стратешког планирања,
  • послови људских ресурса и
  • послови обуке и стручног усавршавања полицијских службеника.

У складу са Законом о полицији, започете су активноси на формирању нове Специјалне антитерористичке јединице иреорганизацији Управе за обезбеђење одређених личности и објеката у Јединицу за обезбеђење одређених личности и објеката.

Дирекција полиције у сарадњи са осталим организационим јединицама Министарства, нарочито са новим Сектором за људске ресурсе, учествује у изради:

  • каталога радних места
  • изради описа послова и
  • изради модела каријерног напредовања (као и подзаконских аката који ће подржати спровођење овог модела).

Започете су активности и на категоризацији полицијских управа, полицијских станица и испостава, на основу јасно дефинисаних критеријума који узимају у обзир демографију, територију, стање безбедности и постојеће организационе елементе. У наредном периоду, наведена категоризација, заједно са каталогом и описом радних места биће основ за израду Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.

Од изузетног значаја је чињеница да се у Служби за сузбијање криминала Управе криминалистичке полиције формирано Одељење за превенцију и сузбијање насиља у породици, као ефикаснији и делотворнији одговор полиције на све учесталије појаве ових деликата.

Такође, имајући у виду један од приоритених циљева Владе Републике Србије, који подразумева прикљичивање Републике Србије Европској унији, организационе јединице у седишту Дирекције полиције спроводе низ активности из своје надлежности у циљу реализације акционих планова за преговарачка Поглавља 23. и 24.

Извор: mup.gov.rs (Сајт МУП-а Р. Србије)

 

Инфо СПУ

Podelite ovu stranicu: