СПУ: ОВДЕ ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ ИМАТЕ НЕНАПЛАЋЕНИХ КАЗНИ И ДРУГИХ ПОТРАЖИВАЊА

Уколико желите проверити да ли имате неизмирених новчаних обавеза према држави, можете то проверити путем сајта Министарства правде, а у Регистру ненаплаћених новчаних казни и других новчаних потраживања.

Линк је следећи :

rnk.sipres.sud.rs

 

СПУ инфо

Podelite ovu stranicu: