СПУ: ЈАЧАЊЕ РЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА КОРУПЦИЈЕ

Током данашње Конференције у главном граду Бугарске, у Софији где је тема била борба против корупције, државни секретар МУП-а Републике Србије Дијана Хркаловић изјавила је да је приоритет министарства јачање сектора унутрашње контроле, као надлежног органа за превенцију и сузбијање корупције у МУП-у.Досадашње активности МУП-а у оквиру процеса започетих реформи, биле су усмерене на унапређење правног оквира новог Закона о полицији, а посебан сегмент је посвећен јачању улоге сектора унутрашње контроле.МУП је увео три нова ефикасна превентивна института какве примењују сродне службе у Европској унији у циљу сузбијања корупције а то су анализа ризика од корупције, спровођење теста интегритета и вођење евиденција о имовинском стању и контрола примене промене имовног стања за руководиоце као и високо ризична радна места установљена анализом ризика од корупције.

Такође, препозната је потреба за уском сарадњом служби унутрашње контроле полиција других држава у региону у циљу размене оперативних података и доказивања случајева корупције посебно на граници.

МУП је овом приликом потписао четири споразума о сарадњи у областима борбе против корупције са сродним службама Мађарске, Румуније, Бугарске и Македоније, а иницирано је потписивање споразума са Грчком, Црном Гором и Словенијом.

Поред учешћа у Мрежи ЕПАК, МУП је на првом и другом форуму Мреже за јачање регионалне сарадње служби унутрашње контроле-НЕРЦИСУ, подржали иницијативу Дирекције за унутрашњу безбедност МУП-а Бугарске за успостављањем регионалне мреже за јачање служби унутрашње контроле кроз брзу размену података, спровођење обука и размени искустава у циљу превенције и спречавање корупције, навела је државни секретар МУП-а Дијана Хркаловић.

Република Србија од 2012 године па на даље бележи значајне помаке у сузбијању корупције и свим државним институцијама, посебно се то огледа у МУП-у на основу процесуираних радника МУП-а, које се сумљиче за извршење различитих кривичних дела.

СПУ инфо

 

Фотографије: МУП Р. Србије

Podelite ovu stranicu: