СПУ: САЧУВАЈМО УГЛЕД СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ! СПРЕЧИМО ЗЛОУПОТРЕБЕ

Српска полицијска унија овим путем има потребу да се огласи поводом саопштења синдиката који делујe у МУП-у Р. Србије и удружења која у својем имену имају назив полиција или евентуално њихов рад и представљање у јавности наводи да су везани за сектор јавне безбедности.
Деценију у назад, сведоци смо да синдикати и удружења из горе наведене бранше, врше израду и пласирање значки и легитимација које великој мери подсећају на службене легитимације МУП-а Републике Србије и других српских служби безбедности.

Такође, један број спортских организација носе називе организационих јединица МУП-а, а да у руководству ових спортских организација нема припадника МУП-а, а негде је случај да и у чланству немају никога из МУП-а.

Што се тиче нас, Српска полицијска унија је 2017 године регистрована као удружење грађана, које се бави промоцијом и заштитом МУП-а Р. Србије, историјатом полиције у Србији и полицијског позива иначе, заступљеношћу културе и уметности у МУП-у и друго.

Српска полицијска унија издаје члановима искључиво пластифициране чланске легитимације у којима је уписано презиме и име члана, и његов редни број у удружењу.
У циљу спречавања могућих злоупотреба, не издајемо никакве значке.

Изглед чланске легитимације СПУ

Активисти Српске полицијске уније јесу активни, дугогодишњи припадници МУП-а Р. Србије, дакле сви су полицијски службеници од којих је већина током каријере награђивана од стране МУП-а за пожртвованост, храброст и успешно извршење службених задатака, тако да у органима немамо цивилна лица.
У чланству имамо 90% припадника МУП-а Р. Србије, а свега 10 % чине чланови-цивили, од којих су једним делом пензионисани и бивши припадници МУП-а Р. Србије, и један број стручњака из разних области који помажу рад Српске полицијске уније у циљу спровођења плана и програма.
Чланови Српске полицијске уније не могу постати лица која су осуђивана за разна кривична дела, нити смо до сада имали пријава да је и један наш члан злоупотребио или покушао злоупотребити своје чланство.
Цивилна лица имају обавезу да аплицирају како би постали чланови Српске полицијске уније, након чега главни одбор одлучује да ли ће истога примити у чланство, те се тако дешавало да и лица која нису осуђивана, нису примљена у чланство, због одређених разлога.

Српска полицијска унија захтева овим путем да држава стане на пут изради и продаји значака и легитимација које су налик на службене легитимације припадника МУП-а Р. Србије.
Оно што може бити предмет злоупотребе је стицање профита од продаје значка.
Дакле, да поставимо једно питање свим организацијама:

Да ли је тачно да је цена значке са легитимацијом након куповине од фирме која ју је направила једна, а да се члановима исте продају по вишеструко већим ценама?

Зар разлика између набавне цене и продајне цене није профит?

Дакле, у овом случају или постоји злоупотреба, или је организација пронашла „рупе у закону“ које користи за стицање добити па другачије приказује стечену разлику у новцу.

Неретко се и донаторима који финансијски помажу организације издају значке који добијају статус „почасног члана“ , а да притом нико не постави питање ко су ти људи, па су се у прошлости код многих лица из криминогене средине проналазиле значке разних организација које делују у оквирима МУП-а или им је пак тематика којом се баве безбедност.
Друго, реална је бојазан да постоји могућност, да цивили ове значке користе у разним приликама како би избегли контролу или санкционисање од стране полиције, а постоје случајеви и да се лажно представљају као припадници полиције.
Припадници МУП-а Р. Србије, када год открију овакве појаве, одмах процесуирају у складу са законом. Потребно је да држава донесе акт који ће прецизно регулисати питање значки које подсећају на значке МУП-а.

Такође, поред изгледа, проблем је и назив „ПОЛИЦИЈА/ПОЛИЦИЈЕ/ПОЛИЦИСКИ“ који стоји у њиховим организацијама, што збуњује посебно грађане који немају додира са полицијом.
Овом приликом, навешћемо најчешће примере код нас који имају у себи овакве називе, односно баве се безбедношћу.

Интернационална полицијска асоцијација „ИПА“, јесте најстарије светско полицијско удружење настало у Великој Британији.
Они такође издају значке са легитимацијом са својим обележијима и имају значајан број цивила у чланству, претежно колега које су у пензији.
Разлика између „ИПА“ и других организација које код нас делују је та да њихово уже руководство чине високо позиционирани официри МУП-а.
То је свакако добра ствар јер постоји контрола над организацијом, али једно питање им морамо поставити на које би требало да одговоре уколико имају евиденцију:
Да ли је тачно да на Европском континенту, у руководству ИПА секција које обухватају  источну Европу, има значајно више високо позиционираних официра полиције, него официра из западне Европе који је тамо воде?
Ово питање није провокативног већ информативног карактера.
Неколико организација које делују на посредан или непосредан начин у МУП-у Р. Србије уско су везане.
Свима њима је заједничко што се чланство заснива претежно на лицима из цивилства, имају у називу организације, називе организационих јединица МУП-а Р. Србије, врше издавање значака са легитимацијом са њиховим обележјима, које веома подсећају на службене легитимације припадника МУП-а Р. Србије, продаји сувенира, и може се приметити међусобна испреплетаност њихових активиста у органима организација које воде.
Ове организације се баве и хуманитарним радом и организовањем предавања и семинара, што је иначе за похвалити.

Дакле, увезана удружења, синдикати и спортска организација јесу:
– „ДБА“ – Центар на безбедност, истрагу и одбрану чији је председник Стеван Ђокић,
– „ИПО“ – Интернационална полицијска организација чији је председник Илија Животић,
– „СПИС“ – Синдикат полиције и полицијских старешина чији је председник Блажо Марковић,
– „СУКП“ – Синдикат уједињени колектив полиције чији је председник Драган Петровић (до скоро председница је била Марина Старчевић)
– Центар за стратешку безбедност чији је директор Петар Милојевић.
– „ПСЈ“ – Посебна спасилачка јединица чији заступник Далибор Перовић и рвачки клуб „Жандармерија“ где је један од руководиоца клуба такође Далибор Перовић.

На слици: Ђокић С., Животић И., Перовић Д., Милојевић П., Марковић Б., Петровић Д.

 

Ако погледате њихов сајт, њихове објаве доћићемо до следећих закључака:
Рецимо, Стеван Ђокић (цивил) поред места председника у „ДБА“ има изузетан утицај на све наведене организације и уско са истима сарађује кроз разноразне акције, семинаре.
Илија Животић (цивил) поред места председника „ИПО“ такође је саветник за међународну сарадњу у „СУКП“ и сарађује са већином наведених организација такође кроз акције и друго.

Блажо Марковић, председник „СПИС“-а, отишао је корак даље, па отвара представништва својe организацијe у иностранству у виду „клуба пријатеља“.

Петар Милојевић, (цивил) од 2016-2018 координатор за пријем чланства и председник клуба за пријем чланова из цивилства у „СПИС“-у, од 2016 директор је Центра за стратешку безбедност, од 2016 члан Струковног удружења служби безбедности, од 2017 члан Европске федерације помоћне полиције, од 2018 члан саветодавног тела „ИПО“, председник надзорног одбора „СУКП“ и помаже рвачки клуб „Жандармерија“.
Интересантно је да био власник фирме „МП шпед логистик“ која се бави продајом половних возила које могу на рате уз учешће да купе чланови синдиката „СУКП“ као и чланови „СПИС“-а.
Данас је власник исте фирме Станко Милојевић, највероватније лице које је у родбинској вези са горе именованим.

Далибор Перовић (цивил) такође сарађује са „СУКП“, ,,ДБА“, „СПИС“-ом и другима.

Поред горе наведених организација, наводимо и издвојен случај, а то је да претрагом у АПР-у долазимо до фрапантног податка да постоји и регистрована фирма под називом „Приватна полиција“ ДОО из Београда која је тренутно у стечају, а чији је заступник Милош Боровчанин.

Да закључимо:
Става смо да организације које имају назив организационих јединица МУП-а Р. Србије, треба да воде или да буду укључени у рад активни припадници МУП-а јер се оне и формирају у сврху побољшања рада, промоције, заштити права и приближавања грађанима припадника МУП-а.

Позивамо грађане да уколико примете злоупотребе имена организационих јединица МУП-а Р. Србије или уоче лица која се лажно представљају као припадници МУП-а и приликом „легитимисања“ користе значке са легитимацијом  које су налик на службене легитимације са значком које издаје МУП, да пријаве случај најближој полицијској станици, или обавесте одмах МУП на број телефона 192.

Сигурни смо и гарантујемо да МУП не утиче на рад било које организације, нити је учествовао у формирању било које организације овог типа која делује у Србији.

МУП чине професионалци и часни људи.

И тако ће да остане.

 

Главни одбор СПУ

 

 

 

Podelite ovu stranicu: