SPU: POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA DJUP BELOCRKVANSKA JEZERA

Dana 28.09.2018.godine u prostorijama DJUP Belocrkvanska Jezera u Beloj Crkvi, potpisan je protokol o saradnji izmedju SPU i DJUP Belocrkvanska Jezera, a u vezi realizacije budućih aktivnosti kojima je zajednički cilj edukacija i rad sa mladima ali i ostalog građanstva u oblasti bezbednosti učesnika u saobracaju, borbe protiv vršnjačkog nasilja i narkomanije, zaštite ljudskih prava, razvoja kulture, turizma, građanskih vrednosti, zaštite životne sredine i organizacije takmičenja i druženja. Ovim protokolom, Srpskoj policijskoj uniji, daje se mogućnost korišcenja prostora i opreme na belocrkvanskim jezerima za organizaciju takmičenja članova, partnera i prijatelja naše organizacije, vršenje prezentacija i drugih oblika edukacije, a sve u cilju postizanja gore navedenih zajedničkih ciljeva.
Delegaciju SPU su predstavljali predsednik VukićDalibor, koordinator za RS Novković Radovan i aktivista Žak Ivan, dok je predstavnik Belocrkvanskih jezera bio direktor Stefanov Sava.

Info SPU

Podelite ovu stranicu: