СПУ: ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА СПУ, ИЗАБРАН НОВИ ПРЕДСЕДНИК, ПОТПРЕДСЕДНИК И ПОРТПАРОЛ

Дана 25.4.2021 године у Београду, одржана је редовна годишња скупштина Српске полицијске уније.
Након што су испуњени услови за одржавањем скупштине, усвојен је дневни ред.

По тачки 1.
Председник надзорног одбора Ловрић Славомир презентовао је финансијски извештај СПУ за 2020 годину.
Скупштина је исти усвојила.

По тачки 2.
Председник Српске полицијске уније Ђурђевић Небојша поднео је оставку на место председника СПУ.
Приступило се одабиру чланова главног одбора на упражњена места.
-За новог председника Српске полицијске уније одабран је Вукић Далибор.
-За потпредседника Српске полицијске уније одабран је Пауновић Дејан.
-За портпарола Српске полицијске уније одабран је Ђурђевић Небојша.

Тачка 3.
Усвојен је план и програм за 2021 годину.
Опширније у затвореним групама СПУ.

Разно:
-Скупштина СПУ је донела одлуку да се придружи хуманој акцији Далибора Вукића коју он самостално спроводи, где се одрекао профита од продаје свог историјског романа „Овенчани славом“ за потребе лечења девојчице Ене Кајкуш из Београда, чији је отац Мирван Кајкуш полицијски службеник и члан СПУ.
Дакле обзиром да су и хуманитарац и прималац помоћи чланови Српске полицијске уније, ова одлука је легитимна у сваком смислу.
СПУ ће откупити од издавачке куће „Либерланд“ за коју је Вукић издао, број примерака романа сразмерно броју чланова (који плаћају чланарину). Чланови могу очекивати у наредних десетак дана да им романи буду уручени лично од стране представника СПУ или путем поште.
-Усвојен је нови правилник о изгледу и садржају приступнице.
-О осталим одлукама чланство ће бити обавештено у затвореним групама.

Председавајући скупштине
Небојша Ђурђевић

Podelite ovu stranicu: