Изглед чланске легитимације СПУ

СПУ: КОЈЕ БЕНЕФИТЕ ОСТВАРУЈЕМ КАО ВАШ ЧЛАН?!

Обзиром да нас је велики број радника МУП-а, наших пензионера и осталих грађана контактирао у задњих месец дана, питајући нас какве погодности нудимо, овим путем упознаћемо вас са бенефитима које остварујете као чланови Српске полицијске уније.

 

Након измирења месечне чланарине у износу од 250,00 динара, односно годишње чланарине у износу од 3.000,00 динара, имате право на следеће бенефите:

– Умањење цене услуга у проценту у ресторанима, хотелима, мотелима, образовним установама, приватној болници, клиникама-ординацијама, бензинским пумпама и друго, са којима имамо склопљен протокол о пословној сарадњи у земљи и иностранству.

– Рефундацију трошкова смештаја у случају несрећних околности и слично. Напомена; рефундација се врши једном годишње, под условом да околнисти нису наступиле на територији општине где члан ради или где има пријављено пребивалиште/боравиште, а коначну одлуку о веродостојности захтева доноси главни одбор СПУ.

– У складу са законом, а на основу добровољног пристанка члана, овлашћено лице у СПУ има евиденцију крвних група чланова СПУ. Члан СПУ и његова ужа породица, имају право да траже помоћ од СПУ, уколико је потребна одређена крвна група, односно крв за члана или члана уже породице. У практичном смислу то значи да тражилац помоћи контактира овлашћено лице у СПУ, изнесе му проблем и назначи која је крвна група потребна за лечење угроженог (уколико је потребна одређена крвна група). Потом овлашћено лице контактира све чланове са одређеном крвном групом који су територијално најближи до места где је смештено угрожено лице и исти се (уколико нису спречени) о трошку СПУ упућују у најкраћем могућем року

– Помоћ за лечење члана СПУ (обавезно подношење захтева са пратећом документацијом,одлуку доноси главни одбор СПУ)

 

СПУ инфо

 

Podelite ovu stranicu: