СПУ: МУП ПОСЛАО НЕЈАСАН ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ СПУ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Иако је настојање „Српске полицијске уније“ да изгради и негује коректан и партнерски однос са Министарством унутрашњих послова Републике Србије у циљу промоције и афирмације полицијског позива и припадника полиције, као и свих оних који чине МУП, одговор који смо добили на основу поднетог Захтева за приступ информацијама од јавног значаја, крајње је забрињавајући и поприлично неразумевајући, иако су питања на која је требао да одговори МУП по нашем захтеву конкретна, сажета и од јавног интереса.

25.05.2022 године Сектор за људске ресурсе, Одељење за радно правне односе МУП-а у чијем потпису стоји госпођа Тамара Димитријевић одговара на Захтев СПУ, а по истом захтеву пет дана раније 20.05.2022. године Центар за полицијску обуку, Национални тренинг центар за ванредне ситуације у чијем потпису стоји госпођа Валентина Коловић Станић шаље одговор СПУ идентичан као и претходни, рађен по принципу, рекло би се „копи паст“, па се поставља питање да ли уопште одељења у МУП-у сарађују међу собом обзиром да шаљу два иста одговора, од стране различитих одељења.

Друга ставка која је крајње забрињавајућа је да, како смо разумели из одговора, МУП нема евиденцију које организације користе њихове просторије у земљи. Како је могуће да МУП не зна ко му се налази у просторијама?

Што се тиче броја чланова ни на то питање није одговорено, иако је у ранијем периоду на ово питање обавезно одговарао, као на пример одговор од пре неколико година који је МУП доставио „Војвођанском полицијском синдикату“, па и „Независном синдикату полиције“.

У сваком случају, СПУ ће у наредном периоду настојати да добије тражене информације.

У наставку приказујемо два одговора овлашћених лица испред МУП-а :

Акт 1.


 

Акт 2.

СПУ инфо

 

 

Podelite ovu stranicu: