СПУ: РЕФОРМА ПОЛИЦИЈЕ 2012-2019

Од када је 2017. године основана као добровољно, непрофитно удружење, Српска полицијска унија бави се промоцијом Министарства унутрашњих послова Републике Србије (у даљем тексту министарства), анализирањем постигнутих резултата у раду, као и другим активностима које доприносе угледу министарства и његових запослених.
Свеобухватном анализом реформи спроведених у министарству, у периоду од 2012. године, па до данас, изводи се закљуак да су исте за циљ имале повећање безбедности грађана и њихове имовине, борбу против криминала, обезбеђење личности и објеката о виталног значаја за Републику Србију и друго, а важан део стратегије у спровођењу реформи представљало је образовање и обука полицијских службеника, као и њихов професионални развој.

Посебну пажњу министарство на челу са Др Небојшом Стефановићем, посветило је побољшању услова рада, набавци нових возила, опреме, реновирању постојећих и изградњи нових радних простора, а није изостало ни увећење плате запослених у 2018/2019.
У периоду од 2012. године до 2019. године министарство је значајно обновило возни парк, само у 2018. години Управа криминалистичке полиције, добила је на коришћење 322 нова путничка возила, која су равномерно распређена како у седишту УКП-а, тако и у свих 27 полицијских управау Србији.

Поред путничких возила, министарство је обезбедило и велики број специјалних возила и то 14 возила за потребе Сектора за ванредне ситуације и 72 транспортна возила-марице, а
такође обезбеђене су нове униформе и опрема за полицијске службенике, што је представљало вишегодишњи проблем.

Униформе и опрема којом су опремљени полицијски службеници врхунског је квалитета, а по први пут сви полицијски службеници који своје радне задатке извршавају на терену, могу да се похвале новим полудубоким и плитким борбеним патикама марке Lowa , које су до сада
добијали само припадици специјалних јединица.

Само у току 2018. године министарство је завршило изградњу нових, као и адаптацију и реновирање постојећих службених објеката (нпр. : ПУ у Нишу, ПУ у Шапцу, ПС Александровац, ПС Вршац, Јединице за обезбеђење и многих других организационих јединица) , а све у циљу побољшања услова рада полицијских службеника.
Када је реч о борби против свих видова криминала, евидентно је да су резултати које Министарство остварује на том пољу, бољи у односу на период пре 2012. године.

Када говоримо у периоду од последње четри године, резултати свих линија рада, а нарочито Управе криминалистичке полције знатно су бољи, те је тако пронађено и одузето 13,7 тона наркотика, а број извршених кривичних дела у сталном је паду.

Такође, константне акције Одељења за психолошку превенцију, које периодично спроводи у министарству, по модерним моделима, допринели су смањењу стопе суицида гледајући статистику од 2012 године па до данас.

Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици готово два пута годишње расписује конкурс за пријем нових полицајаца у службу, а сам „ЦОПО“ центар врши обуку по европским стандардима.

Први потпредседник Владе и министар унутрашњих полова, Др Небојша Стефановић, заједно са својим сарадницима значајно је унаредио међународну полицијску сарадњу, што је резултирало хапшењем и процесуирњем многих чланова и вођа организованих        криминалних група.
Српска полицијска унија подржава овакав вид реформи и залагања министра унутрашњих
послова, Др Небојше Стефановића и његовог тима у циљу модернизације министарства, а
резултати у спровођењу реформи и унапређењу послова су, можемо слободно рећи, импресивни.

Поверења које грађани указују полицији веће је него икада, а евидентно је и задовољство запослених у министарству, које доводи до побољшања општег стања безбедности у Републици Србији и смањењу стопе извршених кривичних дела и других штетних догађаја.

 

Портпарол Српске полицијске уније

Јадранка Тодоровић