ОБРАЗОВАЊЕ

„ФАМ“ – ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ

За чланове СПУ и њихове чланове уже породице, омогућене су следеће повољности:

– Годишња школарина за студирање  запослених и најужих чланова њихових породица на основним академским студијама износиће 900 евра у динарској противвредности.

– Годишња школарина за студирање запослених и најужих чланова њихових породица на мастер академским студијама износи 1.100 евра у динарској противвредности.

– Школарином је обухваћена накнада за једну школску годину за редовне услуге Факултета предвиђене Законом и овим Уговором.

– Школарина се може платити до 12 месечних рата.

За остваривање повољности, потребно приказати чланску легитимацију или приказати потврду издату од стране СПУ да је заинтересовани члан СПУ.

Контакт:

Студентска служба:
021/2155185
060 0400127
060 0400156

Рачуноводство:
021/212155046

Деканат:
021/2155045

Факс:
021/833303

Фејсбук; www.facebook.com/FAMNS/

Инстаграм: www.instagram.com/famfakultet/

 

 

ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

Висока спортска и здравствена школа пружа следеће олакшице за упис чланова Српске полицијске уније и чланова њихових породица на основне или специјалистичке студије у Школи:

  • Школарина за студијски програм Спортски тренер износи 900 евра за једну годину студија.
  • Школарина за студијски програм Спортски менаџмент износи 750 евра за једну годину студија.
  • Школарина за студијски програм Струковни физиотерапеут и Струковна медицинска сестра износи 1400 евра за једну годину студија.
  • Школарина за студијски програм Спортски тренер специјалиста износи 1000 евра за једну годину студија. 

Школарина се плаћа у динарској противвредности, на 10 рата, при чему се приликом уписа плаћа 200 евра, а остатак у 9 једнаких месечних рата.

Адреса: Тоше Јовановића 11, Београд

Телефон: 011 7550 051; 063 243 058

Сајт: http://www.vss.edu.rs/ 

Facebook: https://www.facebook.com/VSZS.EDU

Instagram: https://www.instagram.com/sportskaizdravstvena/

 

 

НС ПРО ГРУПА

ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Чланови „Српске полицијске уније“ имају попуст на услуге од 15 %.

Контакт :

Mејл: www.centarzaedukaciju.rs

Тел: 013801395