КО СМО МИ

Струковно полицијско удружење „Српска полицијска унија“ је добровољно, независно, невладино, аполитично, непрофитно, патриотско, образовно и хуманитарно удружење грађана, са деловањем у земљи и иностранству.

Струковно полицијско удружење „Српска полицијска унија“ се темељи на демократским начелима заступања и безусловног прихватања воље својих чланова.

Струковно полицијско удружење „Српска полицијска унија“ је основана ради остваривања циљева у области унапређења функционисања сектора јавне безбедности у земљи и  указивања на безбедносну проблематику самосталним радом или сарадњом са појединцима или организацијама на локалном, покрајинском, републичком и међународном нивоу у виду предузимања активности, реализацијом пројеката и предлагања решења за усавршавање безбедности људи и имовине локалног и глобалног карактера.

Струковно полицијско удружење „Српска полицијска унија“ ради на промоцији рада Министарства унутрашњих послова Републике Србије у циљу његовог приближавања грађанству и остваривања сарадње у различитим областима и стварања партнертског односа грађана и радника Министарства унутрашњих послова, а све у циљу подизања нивоа безбедности и здравља људи, заштите имовине и животне средине.

Струковно полицијско удружење „Српска полицијска унија“ подстиче упознавање, сарадњу и размену искустава радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије са радницима Министарства унутрашњих послова других земаља, стечених обављањем професионалних безбедносних задатака, у циљу проналаска начина и предлагања решења у борби против криминала и корупције.

Струковно полицијско удружење „Српска полицијска унија“ негује патриотизам и подстиче дружење чланова и симпатизера, хуманитарни рад, као и бригу о здравственом, образовном и моралном стању својих чланова, развија истраживачкии уметнички дух међу својим члановима.